ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΕΚΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr στο πεδίο Αγροτική Εστία -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:  (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – ΟΠΕΚΑ )  από 5 Ιουνίου 2024 έως και 12 Ιουνίου 2024.

Κοινοποίηση: