ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΕ-ΔΟΕ

Παραθέτουμε την πρόσκληση της ΠΟΕ-ΔΟΕ για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε κατασκηνώσεις για παιδιά εκπαιδευτικών –μελών της Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2024
Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., για όγδοη συνεχή χρονιά, υλοποιεί την απόφαση για
φιλοξενία παιδιών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδικές
κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα για την καλοκαιρινή περίοδο του 2024,
επιδοτώντας τη φιλοξενία 500 (πεντακοσίων) παιδιών ηλικίας έως 16 (δεκαέξι)
ετών με το ποσό των 200 (διακοσίων) ευρώ ανά παιδί.
Αναλυτικά:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι και
αναπληρωτές, που έχουν καταβάλλει στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.,
όπου ανήκουν, τη συνδρομή τους για το συνδικαλιστικό έτος 2023-2024.
2. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στην Π.Ε. την αίτηση την
συμπληρώνει μόνο ο ένας. Εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί
πως και οι δύο γονείς έχουν υποβάλλει αίτηση, η μία αυτόματα θα
διαγράφεται.
3. Οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Δ.Ο.Ε. τις δύο (2)
προηγούμενες θερινές περιόδους 2022 και 2023 μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση αλλά θα μπουν στη διαδικασία της κλήρωσης μόνο εάν και εφόσον
μείνουν ελεύθερες θέσεις από την ικανοποίηση των αιτήσεων όσων
υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά.
4. Η επιλογή της κατασκήνωσης και της κατασκηνωτικής περιόδου γίνεται από
τους ίδιους τους γονείς.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά
(η φόρμα θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. σε ιδιαίτερο
πεδίο με την ονομασία «Κατασκηνώσεις 2024») από 20 Μαΐου 2024 μέχρι και 3
Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Η
αίτηση έχει γίνει δεκτή όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ».
Κάθε συνάδελφος που υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του θα
επισυνάπτει σκαναρισμένη (εάν υπάρχει δυσκολία στη μεταφόρτωση προτιμήστε
αρχείο jpg ή jpeg), την ατομική βεβαίωση καταβολής της συνδρομής του για το
συνδικαλιστικό έτος 2023-2024 από τον αντίστοιχο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή να γίνει μόνο μέσω σταθερού ηλεκτρονικού
υπολογιστή για να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά προβλήματα.
Με κανένα άλλο τρόπο και σε καμία άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση: