ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τον ιστότοπο www.tzionicamp.gr λειτουργεί η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία  « ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ ΟΕ» που βρίσκεται στο 5ο χλμ Νέων Κερδυλίων-Ασπροβάλτας .

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: Η εταιρία , με την επωνυμία  « ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ ΟΕ»

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν δίνετε δεδομένα μέσα από τον ιστότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο email info@tzionicamp.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον Ισότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με τον Ιστότοπο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο:

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, δεν συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Επικοινωνίες μέσω email η μέσω τηλεφώνου:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως πληροφορίες σχετικά με τις κατασκηνώσεις και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικές μας υπηρεσίες. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης πληροφορίες για τις κατασκηνώσεις.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για υπηρεσίες και πληροφορίες αποκλειστικά για τις κατασκηνώσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας.

 

Προστασία της ιδιωτικότητας από τον σχεδιασμό

H επιχείρηση υιοθετεί την αρχή της προστασίας της δεδομένων από τον σχεδιασμό και διασφαλίζει ότι ο προσδιορισμός και ο σχεδιασμός όλων των νέων ή σημαντικά αλλαγμένων συστημάτων που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στην κατάλληλη εξέταση των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, μόνο τότε θα διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η χρήση τεχνικών όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο. Τα δεδομένα συλλέγονται διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούν την Επιχείρηση για να εγγράψουν τα τέκνα τους. Η  τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά με εξειδικευμένο προσωπικό απόλυτης εμπιστευτικότητας, το οποίο γνωρίζει την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων μιας ιδιαίτερης και ευαίσθητής ηλικιακά ομάδας προσώπων, όπως είναι οι ανήλικοι. Η επεξεργασία και καταγραφή των δεδομένων γίνεται χειρόγραφα σε πρώτο στάδιο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Έπειτα, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε μηχανογραφημένη βάση δεδομένων, κατάλληλα εξοπλισμένη με κωδικούς ασφαλείας. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έχει μόνο το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό της γραμματείας.

 

Αποθήκευση Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε, αρχειοθετούνται με δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κρυπτογραφημένα και ευκρινώς αντιληπτά μόνο στο προσωπικό της γραμματείας του συλλόγου μας για  χρονικό διάστημα 2 ετών.

 

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς  υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαίσια της κατασκήνωσης. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες έχουν υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας όπως ορίζει ο νέος κανονισμός. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.

Δήλωση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η πολιτική της επιχείρησης είναι δίκαιη και αναλογική όταν εξετάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών σχετικά με τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εντός 72 ωρών το περιστατικό παραβίασης στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ήτοι στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και το υποκείμενο των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα διέρρευσαν, αλλοιώθηκαν ή απωλέσθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Καταρχήν, η Επιχείρηση εφαρμόζει διαδικασίες με στόχο τον εντοπισμό και τον έγκαιρο περιορισμό μιας παραβίασης, την αξιολόγηση του κινδύνου για τα πρόσωπα και, στη συνέχεια, τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν είναι αναγκαία η ενημέρωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής και η ανακοίνωση της παραβίασης στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, όταν είναι αναγκαίο. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ασφαλείας, ενεργοποιείται άμεσα η επιχείρηση, με την παρέμβαση συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας για την αποτελεσματική άμεση επίλυση του προβλήματος.

 

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

Μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε, να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα , να αιτηθείτε αντιγράφου ή λήψης των δεδομένων σας. Για τα παραπάνω δικαιώματα σας καθώς και για την τροποποίησης συναίνεσης σας σε έναν ή σε περισσότερους σκοπούς επεξεργασίας χρειάζεται να μας ενημερώσετε εγγράφως χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στο info@tzionicamp.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα www.tzionicamp.gr ανήκει και την διαχειρίζεται η εταιρία Κατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ με έδρα  Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, 2ος όροφος, 62124, Σέρρες  Τηλ: 23210 99510, Fax: 23210-99511

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται από την εταιρία Κατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτήν την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από της ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψουν, εκμεταλλευτούν εμπορικά, πωλήσουν, μεταπωλήσουν, αναπαράγουν, διανέμουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@tzionicamp.gr

Δικαιώματα Χρήσης Ιστοσελίδας:
Η χρήση της  παρούσης ιστοσελίδας θα είναι μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση της από οποιονδήποτε τρίτο. Μηνύματα που παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες απαγορεύονται απολύτως:
• Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
• Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
• Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
• Περιεχόμενο που συνιστά spam (μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση).
• Άμεσες ή έμμεσες εμπορικές διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών.
• Προσβλητικές ή υποτιμητικές αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων κλπ.), η υποκλοπή ή εν γένει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτων (όπως δημοσίευση, η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών), η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη.
• Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (όπως εικόνες, μουσικά κομμάτια κτλ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Παραπομπές ή συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.
• Περιεχόμενο ή αρχεία που περιέχουν επιβλαβές υλικό (π.χ. ιούς).
Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας, ή μεταβιβάζετε ή αναρτάτε σε οποιονδήποτε σημείο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπιστεί ως μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική πληροφορία.

Εφαρμοστέο δίκαιο:
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας πρέπει να τερματιστεί αμέσως απόψεις των χρηστών της παρούσης ηλεκτρονικής σελίδας δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απόψεις της Kατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ

Πολιτική για Cookies
 •  Τι είναι τα Cookies; 
  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από μια ιστοσελίδα στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc) του επισκέπτη της ιστοσελίδας για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής σελίδας. Η ΕΤΑΙΡΊΑ Κατασηνώσεις Τζιώνη ΟΕ χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιούνται δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε της ιστοσελίδα στο παρελθόν. 
  Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.
  •    Γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι μόνο για «τυφλή» στατιστική ανάλυση και για να διαμορφώνουμε αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας μας με το κοινό.
  •    Χρήση των Cookies:
  Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου.  Με την περαιτέρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies. Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω :
  •    Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα cookie. (Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό, οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies). Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει επιμέρους δυνατότητες της ιστοσελίδας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε τα cookies. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track
Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Ασφάλεια ιστοσελίδας | Περιορισμός Ευθύνης
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Κατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Επίσης, οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
Το www.tzionicamp.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Όπως επίσης, άλλες ηλεκτρονικές σελίδες μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς αυτή την ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου.

Η εταιρία  Κατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ δεν έχει τον έλεγχο ηλεκτρονικών σελίδων τρίτων και όταν χρησιμοποιείτε άλλες ιστοσελίδες, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρία Κατασκηνώσεις Τζιώνη ΟΕ   δεν είναι υπεύθυνη και ότι δεν υιοθετεί ούτε είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες.
Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Kατασκηνωσεις Τζιώνη ΟΕ   δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

   

  1. ΣΚΟΠΟΣ

  Σκοπός του εγγράφου είναι να καθορίσει τις υποχρεώσεις, καθώς και την πολιτική της επιχείρησης παιδικών κατασκηνώσεων με την επωνυμία « ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΖΙΩΝΗ ΟΕ» για την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται για την εκπλήρωση σκοπού.

  Η επιχείρηση, δεσμεύεται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) και αναγνωρίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως προτεραιότητα. Η καλλιέργεια περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, εσωτερικά και εξωτερικά, αποτελεί αρχή  της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την άκρως ευαίσθητη ηλικιακά ομάδα στην οποία απευθύνεται και θα διατεθεί κάθε αναγκαίος πόρος προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι η επεξεργασία των ελάχιστων και απαραίτητων δεδομένων που συλλέγονται, ιδίως από τους έχοντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων, είναι τα αρκούντως απαραίτητα για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών που παρέχει η κατασκήνωση.

  Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από την Επιχείρηση, είναι η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών για τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων που απασχολούνται στην κατασκήνωση. 

   

  1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

   

  Η πολιτική αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση για τον προαναφερόμενο σκοπό.

   

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας και αρμόδιος για την υποβολή οποιουδήποτε διευκρινιστικού ερωτήματος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε  καθώς για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και των προϋποθέσεων ασφαλείας είναι η επιχείρηση.

   

   

   

   

   

  1. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

   

  Η επιχείρηση διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην επεξεργασία που εκτελείται επί του παρόντος. Η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει η επιχείρηση γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα οι αρχές επεξεργασίας με τις οποίες η επιχείρηση διασφαλίζει την απαιτούμενη συμμόρφωση για ασφαλή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:

  – Τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

  – Τον περιορισμό του σκοπού

  – Την ελαχιστοποίηση των δεδομένων

  – Την ακρίβεια

  – Τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης

  – Την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

  – Τη λογοδοσία

   

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

   

  Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων υποστηρίζονται από κατάλληλες διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

  Οι έχοντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων που δραστηριοποιούνται στην κατασκήνωση της Επιχείρησης, έχουν τα παρακάτω δικαιώματα ως προς την διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται :

   

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Με την αίτηση πρόσβασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, μπορούν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

   

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούνται να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους  στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα στη λήθη: Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή τους, εφόσον δεν επιθυμούν πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούνται να λάβουν ή να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

   

       Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνεται είτε δια ζώσης από τους γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών είτε δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας..

   

  1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  Είναι πολιτική της επιχείρησης να προσδιορίζει την κατάλληλη νομική βάση για κάθε επεξεργασία και να την τεκμηριώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και διαπαιδαγώγηση στην κατασκήνωση, καθώς και κάποια πρόσθετα στοιχεία, για τα οποία ζητείται η ρητή και σαφής συγκατάθεση από τους έχοντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων ως νόμιμη βάση της επεξεργασίας.

  Συγκεκριμένα τα δεδομένα που συλλέγονται για τον παραπάνω σκοπό είναι :

  • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας των γονέων (διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο)
  • Βεβαιώσεις γιατρών για ανηλίκους με αλλεργία ή με οποιοδήποτε άλλο νόσημα που χρήζει ιδιαίτερη φροντίδα
  • Φωτογραφίες των παιδιών

   

   

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

   

  H επιχείρηση υιοθετεί την αρχή της προστασίας της δεδομένων από τον σχεδιασμό και διασφαλίζει ότι ο προσδιορισμός και ο σχεδιασμός όλων των νέων ή σημαντικά αλλαγμένων συστημάτων που συλλέγουν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στην κατάλληλη εξέταση των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

  Όταν οι πράξεις επεξεργασίας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, μόνο τότε θα διενεργείται εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

  Η χρήση τεχνικών όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, λαμβάνονται υπόψη, όπου αυτό είναι εφικτό και κατάλληλο. Τα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα δύο ετών. Τα δεδομένα συλλέγονται διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούν την Επιχείρηση για να εγγράψουν τα τέκνα τους. Η  τηλεφωνική επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά με εξειδικευμένο προσωπικό απόλυτης εμπιστευτικότητας, το οποίο γνωρίζει την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων μιας ιδιαίτερης και ευαίσθητής ηλικιακά ομάδας προσώπων, όπως είναι οι ανήλικοι. Η επεξεργασία και καταγραφή των δεδομένων γίνεται χειρόγραφα σε πρώτο στάδιο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Έπειτα, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε μηχανογραφημένη βάση δεδομένων, κατάλληλα εξοπλισμένη με κωδικούς ασφαλείας. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έχει μόνο το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό της γραμματείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται και καταγράφονται χειρόγραφα καταστρέφονται, αμέσως μετά την ηλεκτρονική τους καταχώρηση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας 1/2005 της ΑΠΔΠΧ.

   

  1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   

  Η επιχείρηση διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που εισάγει στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών και αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε τεκμηριωμένη σύμβαση που περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και τους όρους που απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία.

  Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις με τους εργαζομένους της επιχείρησης, διέπονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων που δίνονται για την αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης εργασίας με μοναδική διαβίβαση των δεδομένων στις φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για τις μισθολογικές καταστάσεις των εργαζομένων.

   

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

   

  Καταρχήν, η επιχείρηση δεν διαβιβάζει τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σε τρίτους,  παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της συμβάσεως. Η Επιχείρηση διαβιβάζει δεδομένα των κατασκηνωτών μόνο στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο κατασκηνωτής, ο οποίος φορέας καλύπτει εξ ολοκλήρου οικονομικά τη συμμετοχή του ανηλίκου στην κατασκήνωση της Επιχείρησης.  Η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβάσεως, γεγονός το οποίο γνωρίζουν πάντοτε οι έχοντες την γονική μέριμνα των κατασκηνωτών. Οι ασφαλιστικοί φορείς με τους οποίους  είναι συμβεβλημένη η Επιχείρηση, είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο της Επιχείρησης.

   

   

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   

  Στην επιχείρηση δεν χρειάζεται βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων ( Αρ.37- Προϋποθέσεις Ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας) να οριστεί υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO), υπάρχει, όμως ενημερωμένο προσωπικό για τις διαδικασίες συμμόρφωσής με την κείμενη νομοθεσία και συνεργάτες εκπαιδευμένοι στην παροχή Νομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών συμμόρφωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται. Για οποιαδήποτε πληροφορία και αρμοδιότητα νομικού περιεχομένου για την αποτελεσματική συμμόρφωση της επιχείρησης στον Κανονισμό, την οποία δεν μπορεί να απαντήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καλείται αρμόδιος συνεργάτης της επιχείρησης, εξειδικευμένος στην νομική συμμόρφωση, να επιλύσει οποιαδήποτε απορία είτε του προσωπικού της επιχείρησης είτε των υποκειμένων των δεδομένων.

   

   

   

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   

  Η πολιτική της επιχείρησης είναι δίκαιη και αναλογική όταν εξετάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών σχετικά με τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εντός 72 ωρών το περιστατικό παραβίασης στην αρμόδια Εποπτική Αρχή, ήτοι στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και το υποκείμενο των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα διέρρευσαν, αλλοιώθηκαν ή απωλέσθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Καταρχήν, η Επιχείρηση εφαρμόζει διαδικασίες με στόχο τον εντοπισμό και τον έγκαιρο περιορισμό μιας παραβίασης, την αξιολόγηση του κινδύνου για τα πρόσωπα και, στη συνέχεια, τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν είναι αναγκαία η ενημέρωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής και η ανακοίνωση της παραβίασης στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, όταν είναι αναγκαίο. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ασφαλείας, ενεργοποιείται άμεσα η επιχείρηση, με την παρέμβαση συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας για την αποτελεσματική άμεση επίλυση του προβλήματος.

   

  1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   

  Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με την αρχή της λογοδοσίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:

  – Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη

  – Όλο το προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατανοεί τις ευθύνες του για την τήρηση της καλής πρακτικής προστασίας δεδομένων. Εν προκειμένω, υπάρχει πρόσβαση μόνο στο προσωπικό της γραμματείας στην ηλεκτρονική βάση  δεδομένων της Επιχείρησης,  το οποίο είναι έμπειρο και ενημερωμένο για  τις απαιτούμενες ενέργειες που οδηγούν στην ασφαλή τήρηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

  – Ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων παρέχεται σε όλο το  προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο αριθμεί 60 άτομα. εκ των οποίων δεν έχουν όλη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της επιχείρησης. Το προσωπικό της γραμματείας, το οποίο έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, αριθμείται στα 5 άτομα, 3 στο κεντρικό κατάστημα της Επιχείρησης επί της οδού Κων.Καραμανλή 30 στις Σέρρες και 2 στο υποκατάστημα στο 5ο χλμ Κερδυλλίων Ασπροβάλτας. Οι υπολογιστές όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα είναι αρκούντως εξοπλισμένοι με κάθε απαιτούμενο λογισμικό προστασίας για την αποτροπή ενδεχόμενης παραβίασης και απώλειας δεδομένων και βρίσκονται σε χώρους όπου απαγορεύεται η πρόσβαση για μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  – Συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζονται στο αρ.9 του ΓΚΠΔ, συγκεκριμένα ιατρικές βεβαιώσεις για την κατάσταση υγείας των κατασκηνωτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή υπάρχει ιστορικό σοβαρού νοσήματος ή κάποια αλλεργία η οποία δε πρέπει να μη ληφθεί υπόψη κατά τη παροχή υπηρεσιών φροντίδας από το προσωπικό. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία των κατασκηνωτών, διαβιβάζονται στον ιατρό της κατασκήνωσης, ο οποίος ανήκει στο προσωπικό της Επιχείρησης με 24ωρη παρουσία στην κατασκήνωση.

  – Εφαρμόζονται κανόνες σχετικά με τη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων. Παρέχεται ρητή δήλωση συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τα στοιχεία που παρέχουν στην Επιχείρηση. Εφαρμόζονται με την παρούσα πολιτικές ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων που επεξεργάζεται η Επιχείρηση.

  – Υπάρχουν διαθέσιμοι τρόποι  επικοινωνίας για τα υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και όλα τα αιτήματα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά

  – Οι διαδικασίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

  – Η αρχή της ιδιωτικότητας κατά το σχεδιασμό υιοθετείται για όλα τα νέα ή μεταβαλλόμενα συστήματα και διαδικασίες. Τηρείται αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, το οποίο ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

  • – Καταγράφεται η ακόλουθη τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας:
  • Όνομα εταιρίας και σχετικές λεπτομέρειες
  • Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Κατηγορίες ατόμων και επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα
  • Προγράμματα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
  • Οι σχετικοί τεχνικοί και οργανωτικοί έλεγχοι έχουν τεθεί σε ισχύ
  •  

   

  Αυτές οι ενέργειες επανεξετάζονται σε τακτική βάση ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης που αφορά την προστασία δεδομένων.

   

   Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει γνώση ή επιθυμείτε αναλυτικότερη ενημέρωση, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tzionicamp.gr για περαιτέρω διευκρινήσεις, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας και ακριβές αίτημα.